FetchV

Rozšíření FetchV pro stahování videí

FetchV je profesionální a univerzální rozšíření prohlížeče pro stahování videí. Je kompatibilní s Chrome, Edge a dalšími prohlížeči založenými na Chromium. Pomocí FetchV můžete stahovat různé typy on-line videí včetně HLS streamů (m3u8), mp4, webm, flv atd.

Instalacev2.4 Chrome Instalacev2.4 Edge

Instalační balíček (.zip soubor) pro další prohlížeče založené na Chromium. Jak nainstalovat

Možnosti FetchV

Následující možnosti FetchV Vám pravděpodobně pomohou

Podpora statických videí

Umožňuje stahovat většinu běžných statických webových videí a audia jako MP4, WEBM, FLV, MP3 apod. Snadno tak můžete uložit tyto zdroje na váš počítač.

Podpora streamovaného videa

Umožňuje stahovat streamovaná videa, jako jsou m3u8. Dokáže konvertovat a sloučit .ts fragmenty m3u8 do jednoho MP4 souboru.

Režim nahrávání

Režim nahrávání FetchV dokáže převést načtená videodata do MP4 souboru. To umožňuje stahovat většinu nelehce stahovatelných videí, jako jsou nahrávané živé vysílání.

Kurzy multithread download

FetchV využívá technologii multithread stahování, která může zrychlit rychlost stahování několikanásobně ve srovnání s výchozí rychlostí prohlížeče.

Zachycení více rozlišení

Pokud cílové video nabízí více rozlišení, rozšíření dokáže zachytit všechna rozlišení a nabídnout možnost volby, čímž je jednodušší stáhnout verzi ve vyšší kvalitě.

Stahování velkých souborů

U některých videí vysoké kvality a delší délky bývá jejich velikost obvykle několik GB. Technologie multithread stahování umožní FetchV snadno stahovat i takové soubory.

Způsob použití

Režim stažení

Pokud se podaří získat URL adresu videa ze stránky, doporučuje se použít režim stažení pro rychlejší stahování.

Po nainstalování rozšíření do prohlížeče otevřete stránku s videem. Počet v rozšíření v horním pravém rohu značí, kolik URL adres videí bylo zachyceno ze stránky. Pokud neuvidíte žádné číslo, zkuste video pustit nebo stránku obnovit.
Klepnutím na rozšíření se zobrazí okno. Pokud byla zachycena URL adresa videa, bude zobrazena v seznamu. Klepnutím na tlačítko stažení se otevře nová karta a stahování se spustí. V seznamu může být někdy více adres URL, rozeznat je můžete podle formátu a velikosti souboru. Pokud se v seznamu objeví příliš mnoho položek z jiných domén, které vám brání ve výběru, můžete klepnout na tlačítko blokovat vedle takové položky, čímž zablokujete veškerá videa z dané domény.
Po vytvoření úlohy ke stažení můžete stahování pozastavit, zrušit nebo uložit částečně načtený buffer. Pokud je typ videa m3u8 a nabízí více rozlišení, bude automaticky zvoleno nejvyšší. Pokud nepotřebujete video ve vysokém rozlišení, můžete si vybrat jiné. Během stahovánia prosím nezavírejte kartu se sledováním průběhu.

Režim nahrávání

Pokud režim stažení nefunguje, může tento režim problém vyřešit.

Po nainstalování rozšíření do prohlížeče otevřete stránku s videem. Pokud je na stránce video, ale nepodařilo se získat URL adresu, stiskněte tlačítko nahrávání.
Po stisku tlačítka nahrávání se zobrazí vyskakovací okno s pokyny. Pokud má video možnost volby rozlišení, zvolte pevné rozlišení, nikoliv automatické, jinak by se při špatném připojení mohlo nahrávané video rozdělit na části s různým rozlišením.
Po potvrzení program otevře novou kartu pro zobrazení průběhu. Dokud nebude nahrávání dokončeno, prosím nezavírejte tuto kartu ani kartu se hraním videa. Nahrávač používá buffer přehrávače, takže průběh můžete sledovat přes bufferovací lištu. Pro rychlejší nahrávání posuňte bufferovací lištu do konce nebo použijte dvojnásobnou rychlost přehrávání.