FetchV

Rozszerzenie FetchV do pobierania wideo

FetchV to profesjonalne i uniwersalne rozszerzenie przeglądarki do pobierania wideo. Jest kompatybilne z Chrome, Edge oraz innymi przeglądarkami opartymi na Chromium. Za pomocą FetchV możesz pobierać różne typy filmów online, w tym materiały w jakości strumieniowej HLS (m3u8), mp4, webm, flv i inne.

Zainstalujv2.4 Chrome Zainstalujv2.4 Edge

Pakiet instalacyjny (.plik zip) odpowiedni dla innych przeglądarek opartych na Chromium. Instrukcja instalacji

Funkcje FetchV

Niektóre z poniższych funkcji FetchV mogą być bardzo przydatne

Wsparcie dla wideo statycznego

Umożliwia pobieranie większości popularnych statycznych wideo i audio ze stron internetowych, takich jak MP4, WEBM, FLV, MP3 itp. Możesz łatwo zapisać te zasoby na swoim komputerze.

Wsparcie dla wideo strumieniowego

Umożliwia pobieranie wideo strumieniowego, takiego jak m3u8. Może konwertować i łączyć pliki .ts m3u8 w pojedynczy plik MP4.

Wsparcie dla nagrywania

Tryb nagrywania FetchV pozwala konwertować dane bufora wideo na plik MP4. Pozwala to pobierać większość trudnych do pobrania filmów, takich jak nagrane na żywo transmisje.

Wielowątkowe pobieranie

FetchV wykorzystuje technologię wielowątkowego pobierania, dzięki czemu prędkość pobierania jest kilku lub kilkudziesięciokrotnie wyższa niż standardowe pobieranie przeglądarki.

Wielostronne wychwytywanie rozdzielczości

Jeśli docelowe wideo obsługuje różne rozdzielczości, rozszerzenie może wychwycić wszystkie rozdzielczości i udostępnić opcje pobierania, dzięki czemu łatwo pobrać wersje w wysokiej rozdzielczości

Pobieranie dużych plików

Dla niektórych wysokiej jakości i długich wideo rozmiar pliku sięga zwykle kilku GB. Technologia wielowątkowa pozwala FetchV łatwo pobierać takie pliki.

Instrukcja obsługi

Tryb pobierania

Jeśli uda się pobrać adres URL wideo ze strony, zaleca się tryb pobierania w celu przyspieszenia ściągania.

Po zainstalowaniu wtyczki w przeglądarce, otwórz stronę zawierającą wideo. Liczba widoczna w prawym górnym rogu wtyczki wskazuje ile adresów URL z wideo zostało pobranych ze strony. Jeśli nie pojawia się żadna liczba, spróbuj odtworzyć wideo lub odświeżyć stronę.
Kliknij wtyczkę, otworzy się okno. Jeśli adres URL wideo został pobrany, zostanie wyświetlony w liście. Kliknij ikonę pobierania, otworzy się nowa karta, a rozpocznie się pobieranie. Lista może wyświetlać kilka adresów URL, które można odróżnić po formacie i rozmiarze pliku. Jeśli lista zawiera zbyt wiele pozycji z innych domen, które utrudniają wybór, możesz kliknąć ikonę blokady obok pozycji, aby zablokować wszystkie wideo z tej domeny.
Po utworzeniu zadania pobierania, możesz wstrzymać, anulować lub zapisac częściowo załadowane podglądy. Jeśli format wideo to m3u8 i oferuje wiele rozdzielczości, automatycznie wybiorzona zostanie najwyższa. Jeśli nie potrzebujesz wideo w najwyższej rozdzielczości, możesz wybrać inną. Nie zamykaj karty monitorującej postęp w trakcie pobierania.

Tryb nagrywania

Jeśli tryb pobierania nie działa, tryb nagrywania może rozwiązać problem.

Po zainstalowaniu wtyczki w przeglądarce, otwórz stronę z wideo. Jeśli na stronie jest wideo, ale nie udało się pobrać adresu URL, kliknij przycisk nagrywania.
Po kliknięciu przycisku nagrywania, otworzy się okno instrukcji. Jeśli wideo oferuje opcje rozdzielczości, zawsze wybieraj stałą rozdzielczość, a nie automatyczną, w przeciwnym razie nagrane wideo może być podzielone na części o różnej rozdzielczości z powodu słabego połączenia internetowego.
Po potwierdzeniu, program otworzy nową kartę, aby wyświetlić postęp. Nie zamykaj tej karty ani strony z odtwarzaczem wideo, zanim nagrywanie się nie zakończy. Nagrywarka wykorzystuje bufor odtwarzacza, więc postęp będzie widoczny na pasku bufora. Przesuń pasek bufora do końca lub włącz podwójną prędkość odtwarzania, aby przyśpieszyć nagrywanie.