FetchV

Opinia

Ten formularz służy do zbierania informacji o błędach występujących w rozszerzeniu. Możesz również zgłaszać sugestie za pomocą tego formularza. Podaj jak najwięcej szczegółów, abyśmy mogli odtworzyć i naprawić błąd. Przedstawione informacje będą używane jako punkt odniesienia, ale nie możemy zagwarantować ich pełnego uwzględnienia. Jeśli napotkasz komunikat o błędzie "No usable media demuxer", nie musisz przesyłać tego formularza, ponieważ nie możemy przetwarzać takich wideo ze względu na politykę sklepu internetowego.

Nie ujawnimy informacji przekazanych za pomocą tego formularza. Twoja opinia będzie wykorzystana wyłącznie do poprawy błędów w rozszerzeniu. Jeśli chcesz, możesz podać swój adres e-mail kontaktowy, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, jeśli będzie to konieczne, aby lepiej zrozumieć szczegóły napotykanego przez Ciebie błędu.

Pole wymagane (wypełnij przynajmniej jedno pole)
Ten adres URL to adres strony internetowej, na której znajduje się wideo, a nie adres pobranego źródła wideo!
Wypełnij przynajmniej jedno pole
Nie wymagane
Możesz wybrać maksymalnie 3 zrzuty ekranu