FetchV

Feedback

Ginagamit ang form na ito upang kolektahin ang impormasyon tungkol sa mga error sa extension. Maaari ka rin magbigay ng mga mungkahi sa pamamagitan ng form na ito. Mangyaring magbigay ng mga detalye hangga't maaari upang mas mabuti naming ma-reproduce at maayos ang error. Gamitin namin ang impormasyong iyong ibinigay bilang sanggunian, ngunit hindi namin maaring garantiyahang ito ay tatanggapin sa kabuuan. Kung nakakatanggap ka ng mensaheng "No usable media demuxer", hindi mo na kailangang isumite ang form, dahil hindi namin maiproseso ang mga video na iyon dahil sa patakaran ng online na tindahan.

Hindi namin ilalathala ang impormasyong iyong ibinigay sa pamamagitan ng form na ito. Ang iyong feedback ay gagamitin lamang upang maayos ang mga error sa extension. Kung gusto mo, maaari kang magbigay ng iyong email address upang maaari naming makipag-ugnayan sa iyo kung kinakailangan para mas maunawaan ang mga detalye ng error na iyong nae-experience.

Required field (kailangan punan ang kahit isa)
Ang URL na ito ay ang address ng website kung saan matatagpuan ang video, hindi ang address ng pinagkunan ng video na nakuha ng downloader!
Kailangan mong punan ang kahit isa sa mga field
Hindi kinakailangan
Maaari kang pumili ng hanggang 3 screenshot