FetchV

Puna

Ang URL na ito ay tumutukoy sa pahinang kinaroroonan ng video, hindi sa address ng video resource na nakuha ng extension!

Ang form na ito ay ginagamit upang magsumite ng mga halimbawa ng mga video na hindi maaaring i-download, o upang ireport ang iba pang mga error sa extension. Ipinagbibigay namin ang inyong mga mungkahi, ngunit hindi namin maaring garantiyahan ang ganap na pagtanggap nito.

Sa pahinang ito, hindi namin kinokolekta ang anumang personal na impormasyon at hindi namin inilalathala ang nilalaman ng inyong isinumiteng form. Ginagamit lamang ang inyong puna upang maayos ang mga problema at mga error ng extension.