FetchV

Spätná väzba

Tento formulár sa používa na zhromažďovanie informácií o chybách v rozšírení. Taktiež môžete prostredníctvom tohto formulára poskytnúť svoje návrhy. Poskytnite čo najviac podrobností, aby sme mohli chybu reprodukovať a opraviť. Poskytnuté informácie budú použité ako referenčný materiál, ale nemôžeme zaručiť ich úplné zohľadnenie. Ak sa zobrazí chybová správa "No usable media demuxer", nie je potrebné odosielať tento formulár, pretože takéto videá nemôžeme spracovať z dôvodu politiky online obchodu.

Informácie poskytnuté prostredníctvom tohto formulára nebudeme zverejňovať. Vaša spätná väzba bude použitá iba na opravu chýb v rozšírení. Ak si želáte, môžete uviesť kontaktnú e-mailovú adresu, aby sme v prípade potreby mohli s vami skontaktovať a získať ďalšie informácie o probléme, s ktorým sa stretávate.

Povinné pole (vyplňte aspoň jedno pole)
Tento URL je adresa webovej stránky, na ktorej sa nachádza video, nie adresa stiahnutého zdroja videa!
Vyplňte aspoň jedno pole
Nie je povinné
Môžete vybrať maximálne 3 snímky obrazovky