FetchV

Обратна връзка

Този формуляр е предназначен за събиране на информация за грешки в разширението. Можете също така да предложите някои препоръки чрез този формуляр. Моля, предоставете ни по-подробна информация, която да ни помогне да възпроизведем грешката и да я отстраняваме. Ще използваме предоставената от вас информация като справка, но не можем да гарантираме, че ще бъде приета изцяло. Ако сте срещнали грешката "No usable media demuxer", моля, не е необходимо да изпращате формуляра, тъй като не можем да я обработим поради политиката на онлайн магазина.

Няма да разкриваме информацията, предоставена във формуляра. Вашата обратна връзка ще бъде използвана само за отстраняване на грешките в разширението. По ваше желание може да предоставите имейл адрес, за да можем да се свържем с вас, ако е необходимо, за да определим по-добре детайлите за грешката, с която се сблъсквате.

Задължително поле (трябва да попълните поне едно)
Този URL адрес е адресът на уеб страницата, на която се намира видеото, а не адресът на източника на видеото, засечен от инструмента за изтегляне!
Трябва да попълните поне едно поле
Не е задължително
Можете да изберете до 3 снимки