FetchV

Blog

Cách cài đặt tiện ích mở rộng của Chrome trên các trình duyệt dựa trên nền tảng Chrome như Opera, Brave, Vivaldi, v.v.

Đăng vào: 2024-02-02

Bài viết này sẽ giới thiệu hai phương pháp cài đặt tiện ích mở rộng Chrome trên các trình duyệt dựa trên nền tảng Chrome như Opera, Brave, Vivaldi, v.v.

Cách tải xuống video m3u8

Đăng vào: 2024-02-01

Bài viết này giải thích cách tải xuống video m3u8 dễ dàng và nhanh chóng thông qua tiện ích mở rộng trình duyệt.

Phải làm gì khi tải xuống FetchV không thành công

Đăng vào: 2024-01-31

Khi FetchV gặp lỗi tải xuống, bạn có thể thử sử dụng "Chế độ ghi" để tải video xuống.

Tại sao FetchV không hỗ trợ Youtube

Đăng vào: 2024-01-31

Do các hạn chế về bản quyền và thỏa thuận dành cho nhà phát triển của Cửa hàng Google Chrome trực tuyến, FetchV không thể cung cấp hỗ trợ tải xuống video YouTube.