FetchV

Trình tải video M3U8

Kết nối "Service Worker" không thành công, vui lòng đóng trang này và thử lại!

Không có dữ liệu nào được phát hiện, vui lòng đóng trang này và thử lại!

Cài đặt tiện ích mở rộng

Đây là một tiện ích mở rộng chạy trên trình duyệt và được sử dụng để tải xuống các video trực tuyến như m3u8 và mp4. Bạn có thể cài đặt nó từ cửa hàng web của trình duyệt thông qua liên kết dưới đây:

Đi đến cửa hàng web
--
Loading...
Đang tải tệp M3u8 ...
Không tải được tệp m3u8:
Preview
HLS0--/--
Nghị quyết:
Loading...
Đang chờ tải xuống ...
Đang tải xuống ...
Loading...
Các mảnh đang hợp nhất ...
Công việc đang bị tạm dừng
Hoàn thành
Lỗi
0%
Tốc độ, vận tốc: --
Thời gian dành: --
Chủ đề: --
Yêu cầu lỗi: 0
Tác vụ tự động bị tạm ngưng vì có hơn 30 yêu cầu không hợp lệ và bạn có thể nhấp vào nút tiếp tục để khởi động lại.
Video dự kiến ​​sẽ quá lớn và cần được chia thành hai hoặc nhiều phần. Vui lòng lưu phần đã hoàn thành càng sớm càng tốt để giải phóng bộ nhớ và tránh lỗi tác vụ do không đủ bộ nhớ.
Quá trình tải xuống hoàn tất, vui lòng lưu nó vào đĩa máy tính của bạn càng sớm càng tốt để giải phóng bộ nhớ.
Tải xuống chuỗi:
Lưu nóBộ nhớ đệm sẽ bị xóa: 30sLoading...Processing...
Download Completed!
Does this extension help you? If you like it, share it with your friends~
Share it
Trình tải xuống M3U8 yêu cầu cài đặt một tiện ích mở rộng trình duyệt để hoạt động.
Cài Đặt/Cập Nhật Tiện Ích Cài Đặt/Cập Nhật Tiện Ích

FAQ

HLS và M3U8 là gì?
HLS viết tắt của "HTTP Live Streaming" (Phát trực tiếp qua giao thức HTTP) và M3U8 là tệp chỉ mục chứa thông tin về các đoạn video trong luồng phát. Hầu hết các video trên Internet sử dụng phương pháp phát trực tiếp qua HLS. FetchV, công cụ tải xuống M3U8, tải các đoạn video từ tệp M3U8 và kết hợp chúng vào một tệp MP4.
Có thể sử dụng trình tải xuống M3U8 này để tải xuống bất kỳ loại video M3U8 nào không?
Không! Trình tải xuống này chỉ hoạt động với các video M3U8 sử dụng công nghệ phát video tiêu chuẩn. Nó có thể không hoạt động với các video sử dụng phương pháp phát không chuẩn, đã mã hóa hoặc là phát trực tiếp. Nếu bạn gặp một video không thể tải trực tiếp, hãy thử chế độ "Ghi lại" trong FetchV để ghi lại video.
Tại sao tốc độ tải xuống chậm?
Tốc độ tải xuống thường dao động từ 200 KB/giây đến 20 MB/giây và phụ thuộc vào kết nối Internet của bạn và video cụ thể. Nếu bạn không thể phát video mượt trước khi tải xuống, điều này có thể do kết nối yếu đến video hiện tại. Ngoài ra, chúng tôi khuyến nghị không phát video trong quá trình tải xuống để giảm sử dụng băng thông.
Tại sao nhiệm vụ tải xuống tự động bị tạm dừng?
Nếu số lượng yêu cầu lỗi vượt quá 30, nhiệm vụ sẽ tự động bị tạm dừng. Các yêu cầu lỗi lặp lại thường xảy ra do kết nối Internet bị gián đoạn hoặc các yêu cầu bị từ chối. Vui lòng chờ một lát và sau đó nhấp vào "Tiếp tục" để thử lại.
Tại sao các khung hình video đã tải xuống bị hỏng?
Nếu video được phát mượt sau khi tải xuống nhưng các khung hình hiển thị với màu sắc không chính xác, điều này có nghĩa là dữ liệu video không thể chuyển đổi đúng cách. Hãy thử sử dụng chế độ "Ghi lại" trong FetchV.
Có thể tải xuống nhiều video cùng một lúc không?
Khi tải xuống các video có kích thước lớn, hãy cố gắng tránh tải nhiều đồng thời, trừ khi máy tính của bạn có đủ tài nguyên và băng thông. Trong quá trình tải xuống, tiện ích sẽ thu thập dữ liệu trong tab này và sử dụng bộ nhớ (giải phóng khi bạn đóng tab hoặc lưu tệp vào ổ cứng). Kích thước video tải xuống càng lớn, nó chiếm nhiều bộ nhớ hơn. Nếu bộ nhớ của máy tính không đủ, điều này có thể gây sự cố tab. Ngoài ra, nếu bạn tải xuống nhiều tệp lớn cùng một lúc mà không có đủ băng thông và hiệu suất CPU để chia sẻ nhiệm vụ, điều này cũng có thể dẫn đến không thành công của tác vụ.
Nếu xảy ra lỗi trong quá trình tải xuống, tôi phải làm gì?
Nếu bạn gặp lỗi tải xuống, điều đó có nghĩa là trình tải xuống m3u8 không thể tải xuống video này. Trong trường hợp này, bạn có thể thử sử dụng "chế độ ghi" (record mode).
Video đã tải xuống được lưu ở đâu?
Khi bạn nhấp vào nút "Lưu", các tệp sẽ được lưu mặc định trong thư mục tải xuống của trình duyệt. Thông thường, khi lưu tệp, trình duyệt sẽ hiển thị một cửa sổ pop-up cho phép bạn chọn thư mục tải xuống. Nếu cửa sổ pop-up này không xuất hiện, bạn có thể tìm thấy tệp video đã tải xuống trong lịch sử tải xuống của trình duyệt.
Tại sao tôi không thể tải xuống từ một số trang web mà trước đây tôi có thể?
Công nghệ phát video trên Internet có thể đa dạng và trình tải xuống m3u8 chỉ hoạt động với các video sử dụng công nghệ phát video thông thường. Nếu trang web mục tiêu đã thay đổi công nghệ phát video, trình tải xuống m3u8 có thể không hoạt động nữa. Trong trường hợp này, bạn có thể thử sử dụng "chế độ ghi" (record mode).
Tại sao video đã tải xuống không đủ đầy (chỉ là một phần ngắn)?
Điều này có thể xảy ra nếu video sử dụng một công nghệ phát video không thông thường, khiến ứng dụng không thể xử lý dữ liệu video. Trong trường hợp này, bạn có thể thử sử dụng "chế độ ghi" (record mode) để tải xuống video đầy đủ.
Tại sao video đã tải xuống chỉ có âm thanh hoặc chỉ có hình ảnh?
Điều này có thể xảy ra nếu video mục tiêu tải lên âmthanh và hình ảnh riêng lẻ. Hiện tại, trình tải xuống m3u8 không thể xử lý các video như vậy. Bạn có thể thử sử dụng "chế độ ghi" (record mode) để tải xuống toàn bộ video.
Ứng dụng không tìm thấy dữ liệu!
HLS
Tên tệp
0%
0/0
0MB0KB/s00:00:00
Luồng tải xuống
Lưu tự động
Xóa Bộ nhớ Cache
Tiến trình trong tab hiện tại
Độ phân giải
Mặc định
Loại tên tệp

Bộ nhớ cache sẽ được xóa(0)

Bộ nhớ cache đã được xóa

/ Hơn 30 yêu cầu lỗi. Tác vụ sẽ tự động tạm dừng. Hãy giảm số luồng tải xuống và thử lại. /

/ Giải quyết vấn đề