FetchV

Cách cài đặt tiện ích mở rộng của Chrome trên các trình duyệt dựa trên nền tảng Chrome như Opera, Brave, Vivaldi, v.v.

Bài viết này sẽ giới thiệu hai phương pháp cài đặt tiện ích mở rộng Chrome trên các trình duyệt dựa trên nền tảng Chrome như Opera, Brave, Vivaldi, v.v.

2024/02/02

Trước khi bắt đầu, hãy để tôi làm rõ một điều: nội dung bài viết này chỉ áp dụng cho trình duyệt trên máy tính để bàn và không phù hợp với trình duyệt trên thiết bị di động.

Trong thế giới internet hiện tại, có nhiều trình duyệt khác nhau, bao gồm những trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer (hiện đã ngừng sản xuất), Apple Safari, Firefox, Opera, Brave, Vivaldi, v.v. Tuy nhiên, ngoại trừ Safari, Firefox và Microsoft Internet Explorer, hầu hết các trình duyệt đều được hỗ trợ bởi công cụ Chrome. Điều này có nghĩa là mặc dù chúng có thể có hình thức khác nhau nhưng chức năng cốt lõi của chúng là như nhau. Google Chrome, là đại diện chính thức của Chrome, cho phép cài đặt các tiện ích mở rộng của Chrome trên các trình duyệt dựa trên công cụ Chrome.

Về các trình duyệt được đề cập trong tiêu đề của bài viết này, Opera, Brave và Vivaldi, chúng hiện đều dựa trên Chrome. Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích cách cài đặt tiện ích mở rộng Chrome trong các trình duyệt này.

Có hai phương pháp cài đặt:

1. Cài đặt qua Cửa hàng Chrome trực tuyến:

Nhiều trình duyệt sử dụng công cụ Chrome hỗ trợ cài đặt trực tiếp các tiện ích mở rộng thông qua Cửa hàng Chrome trực tuyến. Bạn có thể mở Cửa hàng Chrome trực tuyến và thử cài đặt tiện ích mở rộng trực tiếp: https://chromewebstore.google.com/detail/imleiiaoeclikefimmcdkjabjbpcdgaj

 

2. Tải tiện ích mở rộng đã giải nén ở chế độ nhà phát triển:

Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ cài đặt trực tiếp tiện ích mở rộng thông qua Cửa hàng Chrome trực tuyến, bạn sẽ cần cài đặt tiện ích mở rộng đã giải nén bằng cách tải gói chương trình đã giải nén. Các bước cài đặt sau đây được minh họa bằng trình duyệt Brave làm ví dụ, tuy nhiên giao diện cài đặt của các trình duyệt khác cũng tương tự.

1. Tải và giải nén thư mục gói cài đặt:

Liên kết tải xuống: https://fetchv.net/install/fetchv.zip

Nếu bạn đang cài đặt một tiện ích mở rộng khác, bạn nên tải gói cài đặt .zip thông qua phương pháp tương ứng thay vì sử dụng liên kết ở trên.

Giải nén tệp .zip. Nếu bạn đã giải nén gói chương trình, bạn có thể bỏ qua bước này. Sau khi giải nén, thư mục chương trình sẽ chứa một tệp có tên "manifest.json" (nếu máy tính của bạn được đặt để ẩn phần mở rộng tệp, nó có thể chỉ hiển thị "manifest"). Đặt thư mục đã giải nén ở vị trí thích hợp để tránh vô tình xóa trong tương lai.

2. Mở trang quản lý “Tiện ích mở rộng”:

Thông thường, bạn có thể tìm thấy tùy chọn "Tiện ích mở rộng" trong thanh menu của trình duyệt hoặc bạn có thể nhập trực tiếp "brave://extensions/" vào thanh địa chỉ (giả sử bạn đang sử dụng trình duyệt Brave; nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt khác như Trình duyệt Opera, thay thế "Brave:" bằng "Opera:").

3. Kích hoạt chế độ nhà phát triển:

Sau khi được bật, ba tùy chọn nút sẽ xuất hiện: "Tải thư mục đã giải nén", "Gói tiện ích mở rộng" và "Cập nhật" Nhấp vào nút "Tải thư mục đã giải nén" và chọn thư mục chương trình cài đặt (thư mục chứa tệp kê khai.json) .

4. Quá trình cài đặt đã hoàn tất.

Thêm bài viết

Tại sao FetchV không hỗ trợ Youtube

Đăng vào: 2024/01/31

Do các hạn chế về bản quyền và thỏa thuận dành cho nhà phát triển của Cửa hàng Google Chrome trực tuyến, FetchV không thể cung cấp hỗ trợ tải xuống video YouTube.

Phải làm gì khi tải xuống FetchV không thành công

Đăng vào: 2024/01/31

Khi FetchV gặp lỗi tải xuống, bạn có thể thử sử dụng "Chế độ ghi" để tải video xuống.

Cách tải xuống video m3u8

Đăng vào: 2024/02/01

Bài viết này giải thích cách tải xuống video m3u8 dễ dàng và nhanh chóng thông qua tiện ích mở rộng trình duyệt.